Four core advantages to improve quality service

四大核心优势,提升品质服务

Product Center

产品中心

 • 0+
  厂家实力沉淀
 • 0%
  业界好评率
 • 0
  专业销售及维修团队
 • 0%以上人员
  从事测厚仪行业超过十年

development path

发展历程

 • 2014:深圳谱赛斯在深圳工业重镇松岗注册成立,是专业从事进口仪器代理销售及技术服务的科技企业,公司具体地址位于深圳市宝安区松岗镇松岗街道红星社区佳裕大厦1919室

  2014
 • 2019

  2019:随着中国制造业的蓬勃发展以及广东省产业升级和转型,推动广东企业大规模北迁至赣,公司成立了吉安谱赛斯,公司坐落于吉安市吉州区井冈山大道9号吉安总商会大厦1118室.

 • 2021:公司业务及规模的不断壮大,人才需求日益增加,本着发扬企业文化,提高员工素质的目的,东莞谱赛斯于东莞长安注册成立,公司具体地址位于广东省东莞市长安镇锦厦民营路8号3栋4楼

  2021

Video show

视频展示

NEWS

新闻资讯

公司动态

谱赛斯2024年5月上海电子电路展会邀请函

国际电子电路(上海)展会于2024年5月13—15日隆重召开,我司将参加本次展会......
2024-04-24-详情-

Partner

合作客户

 • 风华高科
 • 安柏
 • 东山精密
 • 紫翔电子
 • 红板
 • 明阳电路
 • 厦门弘信
 • TTM迅达
 • 南亚电路
 • 鹏鼎控股
 • 沪士电子
 • 广东骏亚电子
 • 英唐
 • 宝武钢铁集团
 • 富士康
 • 大众
 • 宁德时代
 • 红板
 • 五株科技
 • 英唐
 • 广东骏亚电子
 • 满坤
 • 博敏电子
 • TTM迅达
 • 南亚电路
 • OPPO
 • 景旺电子
 • 风华高科
 • 安柏
 • 厦门亿联
 • 大众
 • 深南电路
 • 生益电子
 • 厦门弘信
 • 恒大集团
 • 宁德时代
 • 微容科技
 • 瀚宇博德
 • 紫翔电子
 • 富士康
 • 明阳电路
 • 中兴
 • 兴森科技
 • 东山精密
 • 宝马
 • 比亚迪
 • 华通
 • 宝武钢铁集团
 • 沪士电子
 • 鹏鼎控股
 • 中国钢研
 • 景旺电子
 • 宁德时代
 • 英唐
 • 明阳电路
 • 厦门亿联
 • 风华高科
 • 比亚迪
 • 南亚电路
 • 鹏鼎控股
 • 紫翔电子
 • 中国钢研
 • 大众
 • 博敏电子
 • 深南电路
 • 宝武钢铁集团
 • 厦门弘信
 • 红板
 • 五株科技
 • 微容科技
 • 生益电子
 • 沪士电子
 • TTM迅达
 • 东山精密
 • 富士康
 • OPPO
 • 兴森科技
 • 安柏
 • 中兴
 • 恒大集团
 • 宝马
 • 瀚宇博德
 • 满坤
 • 华通
 • 广东骏亚电子
 • 五株科技
 • 风华高科
 • 宁德时代
 • OPPO
 • 厦门弘信
 • 紫翔电子
 • 华通
 • 恒大集团
 • 博敏电子
 • 安柏
 • 深南电路
 • 宝马
 • 兴森科技
 • 红板
 • 鹏鼎控股
 • 宝武钢铁集团
 • 南亚电路
 • 明阳电路
 • 沪士电子
 • 生益电子
 • 满坤
 • 景旺电子
 • 富士康
 • 东山精密
 • 微容科技
 • 英唐
 • 中国钢研
 • TTM迅达
 • 瀚宇博德
 • 比亚迪
 • 广东骏亚电子
 • 厦门亿联
 • 中兴
 • 大众
 • 广东骏亚电子
 • 宁德时代
 • 红板
 • 英唐
 • 宝武钢铁集团
 • 比亚迪
 • 明阳电路
 • 紫翔电子
 • 南亚电路
 • 中国钢研
 • 恒大集团
 • 瀚宇博德
 • OPPO
 • 厦门亿联
 • 景旺电子
 • 华通
 • 生益电子
 • 富士康
 • 深南电路
 • 微容科技
 • 东山精密
 • 大众
 • 宝马
 • 风华高科
 • 沪士电子
 • 安柏
 • 中兴
 • 博敏电子
 • TTM迅达
 • 鹏鼎控股
 • 厦门弘信
 • 满坤
 • 五株科技
 • 兴森科技
 • 沪士电子
 • 五株科技
 • 英唐
 • 红板
 • 紫翔电子
 • 比亚迪
 • 博敏电子
 • 宝武钢铁集团
 • 生益电子
 • 华通
 • 微容科技
 • 深南电路
 • 厦门弘信
 • 兴森科技
 • 景旺电子
 • 瀚宇博德
 • 鹏鼎控股
 • 风华高科
 • 安柏
 • 南亚电路
 • 宁德时代
 • 广东骏亚电子
 • 中国钢研
 • TTM迅达
 • 大众
 • 东山精密
 • 厦门亿联
 • 中兴
 • 满坤
 • 宝马
 • 明阳电路
 • OPPO
 • 富士康
 • 恒大集团
 • 满坤
 • 明阳电路
 • 瀚宇博德
 • 比亚迪
 • 南亚电路
 • 厦门亿联
 • 兴森科技
 • 恒大集团
 • 大众
 • OPPO
 • 中兴
 • 红板
 • 五株科技
 • 安柏
 • 紫翔电子
 • 生益电子
 • 华通
 • 英唐
 • 富士康
 • 博敏电子
 • 深南电路
 • 鹏鼎控股
 • 沪士电子
 • 风华高科
 • 中国钢研
 • 景旺电子
 • 宝武钢铁集团
 • 宝马
 • 微容科技
 • TTM迅达
 • 厦门弘信
 • 广东骏亚电子
 • 宁德时代
 • 东山精密
 • 深南电路
 • 东山精密
 • 厦门弘信
 • 满坤
 • 大众
 • 英唐
 • 风华高科
 • 宝武钢铁集团
 • 瀚宇博德
 • 中兴
 • 明阳电路
 • 兴森科技
 • 比亚迪
 • 富士康
 • 恒大集团
 • 宁德时代
 • TTM迅达
 • 广东骏亚电子
 • 华通
 • OPPO
 • 中国钢研
 • 安柏
 • 鹏鼎控股
 • 南亚电路
 • 红板
 • 厦门亿联
 • 微容科技
 • 五株科技
 • 沪士电子
 • 博敏电子
 • 紫翔电子
 • 生益电子
 • 景旺电子
 • 宝马
 • 风华高科
 • TTM迅达
 • 宝马
 • 五株科技
 • 中国钢研
 • 博敏电子
 • 景旺电子
 • 沪士电子
 • 生益电子
 • 英唐
 • 恒大集团
 • 东山精密
 • 兴森科技
 • 微容科技
 • 厦门亿联
 • 紫翔电子
 • 中兴
 • 宁德时代
 • OPPO
 • 广东骏亚电子
 • 明阳电路
 • 满坤
 • 瀚宇博德
 • 厦门弘信
 • 南亚电路
 • 大众
 • 比亚迪
 • 富士康
 • 华通
 • 红板
 • 安柏
 • 宝武钢铁集团
 • 鹏鼎控股
 • 深南电路
 • 五株科技
 • 景旺电子
 • 东山精密
 • 恒大集团
 • 风华高科
 • 广东骏亚电子
 • 鹏鼎控股
 • 深南电路
 • 兴森科技
 • 红板
 • 微容科技
 • 富士康
 • OPPO
 • 大众
 • 比亚迪
 • 紫翔电子
 • 宝马
 • 英唐
 • 南亚电路
 • 安柏
 • TTM迅达
 • 厦门亿联
 • 宝武钢铁集团
 • 中兴
 • 博敏电子
 • 中国钢研
 • 生益电子
 • 厦门弘信
 • 满坤
 • 瀚宇博德
 • 华通
 • 沪士电子
 • 宁德时代
 • 明阳电路
 • 瀚宇博德
 • 英唐
 • 博敏电子
 • 厦门亿联
 • 安柏
 • 红板
 • TTM迅达
 • 兴森科技
 • 满坤
 • 景旺电子
 • 风华高科
 • 微容科技
 • OPPO
 • 生益电子
 • 宝马
 • 中国钢研
 • 宝武钢铁集团
 • 宁德时代
 • 五株科技
 • 沪士电子
 • 恒大集团
 • 大众
 • 鹏鼎控股
 • 厦门弘信
 • 广东骏亚电子
 • 紫翔电子
 • 东山精密
 • 富士康
 • 明阳电路
 • 华通
 • 深南电路
 • 比亚迪
 • 南亚电路
 • 中兴
 • TTM迅达
 • 东山精密
 • 兴森科技
 • 宝武钢铁集团
 • 大众
 • 华通
 • 英唐
 • 五株科技
 • 南亚电路
 • 深南电路
 • 鹏鼎控股
 • 中兴
 • 富士康
 • 中国钢研
 • 生益电子
 • 红板
 • 广东骏亚电子
 • 宝马
 • 比亚迪
 • 微容科技
 • 沪士电子
 • 宁德时代
 • 景旺电子
 • 明阳电路
 • OPPO
 • 安柏
 • 风华高科
 • 厦门亿联
 • 瀚宇博德
 • 厦门弘信
 • 博敏电子
 • 恒大集团
 • 满坤
 • 紫翔电子
 • 恒大集团
 • 生益电子
 • 微容科技
 • 安柏
 • 东山精密
 • 比亚迪
 • 紫翔电子
 • 广东骏亚电子
 • 英唐
 • 五株科技
 • 宝武钢铁集团
 • 厦门弘信
 • 富士康
 • 兴森科技
 • 鹏鼎控股
 • TTM迅达
 • OPPO
 • 大众
 • 华通
 • 宁德时代
 • 瀚宇博德
 • 博敏电子
 • 风华高科
 • 沪士电子
 • 红板
 • 中国钢研
 • 明阳电路
 • 南亚电路
 • 深南电路
 • 厦门亿联
 • 景旺电子
 • 宝马
 • 中兴
 • 满坤
 • OPPO
 • 恒大集团
 • 宝马
 • 比亚迪
 • 中兴
 • 景旺电子
 • 中国钢研
 • 五株科技
 • 微容科技
 • 瀚宇博德
 • 生益电子
 • 厦门亿联
 • 深南电路
 • 华通
 • 兴森科技
 • 博敏电子
 • 满坤
 • 中兴
 • 大众
 • 厦门弘信
 • 兴森科技
 • 宝马
 • 满坤
 • 瀚宇博德
 • 英唐
 • 华通
 • 南亚电路
 • TTM迅达
 • 东山精密
 • 景旺电子
 • 博敏电子
 • 紫翔电子
 • 红板
 • 深南电路
 • 富士康
 • 鹏鼎控股
 • 五株科技
 • 宝武钢铁集团
 • 宁德时代
 • 广东骏亚电子
 • 厦门亿联
 • 沪士电子
 • 微容科技
 • 恒大集团
 • 生益电子
 • 明阳电路
 • OPPO
 • 安柏
 • 风华高科
 • 中国钢研
 • 比亚迪
 • 景旺电子
 • 华通
 • 比亚迪
 • 生益电子
 • 明阳电路
 • 红板
 • OPPO
 • 东山精密
 • 紫翔电子
 • 大众
 • 微容科技
 • 沪士电子
 • 宁德时代
 • 恒大集团
 • 安柏
 • 厦门亿联
 • 五株科技
 • 中国钢研
 • 南亚电路
 • 宝武钢铁集团
 • 兴森科技
 • 瀚宇博德
 • 富士康
 • 满坤
 • 广东骏亚电子
 • 鹏鼎控股
 • 英唐
 • 深南电路
 • 宝马
 • 中兴
 • 厦门弘信
 • 博敏电子
 • TTM迅达
 • 风华高科
 • 红板
 • 五株科技
 • 恒大集团
 • 比亚迪
 • 微容科技
 • 生益电子
 • 博敏电子
 • 富士康
 • 南亚电路
 • 中兴
 • 厦门弘信
 • 英唐
 • TTM迅达
 • 瀚宇博德
 • 华通
 • 风华高科
 • 厦门亿联
 • 满坤
 • 沪士电子
 • 大众
 • 宝武钢铁集团
 • 明阳电路
 • 深南电路
 • 中国钢研
 • 东山精密
 • 安柏
 • 景旺电子
 • 兴森科技
 • OPPO
 • 广东骏亚电子
 • 宝马
 • 紫翔电子
 • 鹏鼎控股
 • 宁德时代
 • 宝马
 • 博敏电子
 • 中兴
 • 富士康
 • 深南电路
 • 恒大集团
 • 明阳电路
 • 宁德时代
 • 厦门亿联
 • 比亚迪
 • 瀚宇博德
 • 厦门弘信
 • 中国钢研
 • 东山精密
 • 生益电子
 • 风华高科
 • 景旺电子
 • 五株科技
 • 华通
 • 英唐
 • 满坤
 • 沪士电子
 • 宝武钢铁集团
 • 红板
 • 紫翔电子
 • 广东骏亚电子
 • 微容科技
 • 兴森科技
 • OPPO
 • TTM迅达
 • 安柏
 • 鹏鼎控股
 • 大众
 • 南亚电路
 • 满坤
 • 宁德时代
 • 广东骏亚电子
 • 中兴
 • 安柏
 • 明阳电路
 • 景旺电子
 • 风华高科
 • 深南电路
 • 五株科技
 • 兴森科技
 • 比亚迪
 • 紫翔电子
 • 厦门亿联
 • 东山精密
 • 南亚电路
 • 华通
 • 恒大集团
 • 英唐
 • 宝马
 • 大众
 • 生益电子
 • 鹏鼎控股
 • 宝武钢铁集团
 • 中国钢研
 • OPPO
 • 博敏电子
 • 瀚宇博德
 • 红板
 • 厦门弘信
 • 沪士电子
 • 富士康
 • 微容科技
 • TTM迅达
 • 博敏电子
 • 中兴
 • 红板
 • 比亚迪
 • 兴森科技
 • 富士康
 • 宝武钢铁集团
 • 南亚电路
 • 宁德时代
 • 五株科技
 • 鹏鼎控股
 • 景旺电子
 • 大众
 • 风华高科
 • 厦门弘信
 • OPPO
 • 宝马
 • 华通
 • 厦门亿联
 • 中国钢研
 • 瀚宇博德
 • 恒大集团
 • 满坤
 • 微容科技
 • 广东骏亚电子
 • 东山精密
 • 沪士电子
 • 紫翔电子
 • 深南电路
 • 英唐
 • 明阳电路
 • 安柏
 • TTM迅达
 • 生益电子
 • 满坤
 • 厦门弘信
 • 生益电子
 • 中兴
 • 厦门亿联
 • 兴森科技
 • 瀚宇博德
 • OPPO
 • 广东骏亚电子
 • 富士康
 • 比亚迪
 • 红板
 • 安柏
 • 博敏电子
 • 中国钢研
 • 鹏鼎控股
 • 风华高科
 • 东山精密
 • 英唐
 • 沪士电子
 • 紫翔电子
 • 微容科技
 • 明阳电路
 • 五株科技
 • 大众
 • 宁德时代
 • 宝武钢铁集团
 • 景旺电子
 • 恒大集团
 • 华通
 • 深南电路
 • 南亚电路
 • 宝马
 • TTM迅达
 • 厦门弘信
 • OPPO
 • TTM迅达
 • 广东骏亚电子
 • 风华高科
 • 中兴
 • 景旺电子
 • 华通
 • 宁德时代
 • 五株科技
 • 深南电路
 • 大众
 • 沪士电子
 • 满坤
 • 中国钢研
 • 紫翔电子
 • 兴森科技
 • 英唐
 • 瀚宇博德
 • 比亚迪
 • 厦门亿联
 • 红板
 • 博敏电子
 • 宝武钢铁集团
 • 富士康
 • 生益电子
 • 东山精密
 • 明阳电路
 • 安柏
 • 微容科技
 • 宝马
 • 鹏鼎控股
 • 南亚电路
 • 恒大集团
 • 富士康
 • 中国钢研
 • OPPO
 • 宝武钢铁集团
 • 宝马
 • 紫翔电子
 • 英唐
 • 比亚迪
 • 鹏鼎控股
 • 宁德时代
 • 恒大集团
 • TTM迅达
 • 红板
 • 瀚宇博德
 • 兴森科技
 • 南亚电路
 • 厦门亿联
 • 华通
 • 东山精密
 • 明阳电路
 • 博敏电子
 • 生益电子
 • 中兴
 • 五株科技
 • 微容科技
 • 沪士电子
 • 景旺电子
 • 风华高科
 • 满坤
 • 安柏
 • 深南电路
 • 大众
 • 广东骏亚电子
 • 厦门弘信
 • 厦门亿联
 • 安柏
 • 紫翔电子
 • 景旺电子
 • 东山精密
 • 恒大集团
 • 厦门弘信
 • 富士康
 • 中兴
 • 兴森科技
 • 博敏电子
 • 五株科技
 • 深南电路
 • 英唐
 • 风华高科
 • 宁德时代
 • 中国钢研
 • 生益电子
 • 宝武钢铁集团
 • 华通
 • 大众
 • 比亚迪
 • 红板
 • TTM迅达
 • 南亚电路
 • OPPO
 • 广东骏亚电子
 • 微容科技
 • 沪士电子
 • 宝马
 • 满坤
 • 鹏鼎控股
 • 明阳电路
 • 瀚宇博德
 • 沪士电子
 • 五株科技
 • OPPO
 • 广东骏亚电子
 • 中兴
 • 鹏鼎控股
 • 英唐
 • 瀚宇博德
 • TTM迅达
 • 红板
 • 宁德时代
 • 微容科技
 • 富士康
 • 厦门亿联
 • 安柏
 • 深南电路
 • 南亚电路
 • 大众
 • 宝马
 • 东山精密
 • 风华高科
 • 生益电子
 • 紫翔电子
 • 比亚迪
 • 恒大集团
 • 满坤
 • 兴森科技
 • 厦门弘信
 • 景旺电子
 • 华通
 • 宝武钢铁集团
 • 博敏电子
 • 中国钢研
 • 明阳电路
 • 恒大集团
 • 厦门弘信
 • 沪士电子
 • 比亚迪
 • 五株科技
 • 东山精密
 • 深南电路
 • 博敏电子
 • 兴森科技
 • 风华高科
 • 南亚电路
 • 红板
 • 广东骏亚电子
 • 明阳电路
 • 厦门亿联
 • 紫翔电子
 • 生益电子
 • 中兴
 • 中国钢研
 • 宁德时代
 • 富士康
 • 大众
 • 英唐
 • 宝马
 • 瀚宇博德
 • 宝武钢铁集团
 • 微容科技
 • 景旺电子
 • OPPO
 • TTM迅达
 • 安柏
 • 华通
 • 满坤
 • 鹏鼎控股